برگزاری تور آموزشی زبان فرانسه

 

2 8

https://docs.google.com/forms/d/13NCnp-dgIZQfL5QwtBIOFw-aL-cEoC5lEw0kizcgw_g/viewform دوستان عزیز لینک فوق مربوط به سفر آموزشی سیاحتی برای فراگیرنده هاو فرانکوفون های زبان فرانسه میباشد . لطفا فرم فوق را مطالعه و تکمیل نمایید.